O firmě

VIZE

predvadeci_mistnost_robopac

Mosca jako nezávislý rodinný podnik se neustále snaží sloužit zákazníkům po celém světě jako vynikající dodavatel páskovacích systémů. Firma Mosca je lídr v oboru co se týče vývoje a výroby vysoce kvalitních páskovacích strojů, vázací pásky a dopravníkových systémů. Našim cílem je klást důraz na inovaci a vývoj který tvoří základ úspěchu.

MISE

Mosca stanovuje standardy! Mosca stanovuje vysoké standardy kvality produktů což dokazuje  i inovativní vývoj společnosti. Řešíme specifické problémy zákazníka s pokročilou state-of-art technologií. S našimi standardizovanými průmyslovými řešeními s top kvalitními spotřebními materiály vyráběnými přímo v naší továrně in-house nabízíme našim globálním zákazníkům perfektní a komplexní systémové řešení vyráběné na jednom místě. Ve všem co děláme, je naše inovace založena na zkušenostech a odbornosti našich zaměstnanců a firemní filosofii orientovanou na výsledek.

Jako mezinárodně působící společnost jsme nuceni rychle a pružně reagovat a přizpůsobovat se neustále se měnícím tržním prostředí k udržení a posílení pozice na trhu. Touto cestou se také nepřímo neustále zlepšují naše produkty a obchodní procesy, kterými garantujeme našim zákazníkům technologicky a ekonomicky optimální řešení.

Kvalita je klíčovým prvkem našeho firemního úspěchu. Mosca trvale uvažuje a pracuje na své prioritě dodržet a zvyšovat kvalitu svých výrobků a procesů. Dodavatelé firmy Mosca jako jsou firma Unipack a další jsou považování za partnery s přidanou hodnotou, kteří významě přispívají k inovační síle společnosti. Každý jednotlivý zaměstnanec a společnost jako celek se snaží vybudovat dlouhodobou loajalitu zákazníků tím že se snaží zvýšit přidanou hodnotu procesu.

 

HODNOTY

ODPOVĚDNOST

Působíme v souladu s hodnotami, které uznáváme navenek i uvnitř firmy. Tyto hodnoty slouží jako klíčové prvky naší firemní identity. Náš firemní úspěch také zanmená naši společenskou odpovědnost. Máme vysoká očekávání pokud jde o náš vlastní výkon, spolupráci,, pravidla, udržitelnost a ziskovost. Neustále pracujeme na sebekritice a konstruktivním uvažování. My všichni sdílíme odpovědnost za kvalitu našich produktů a služeb.

OTEVŘENOST

Stojíme tváří v tvář změnám s otevřenou myslí a důvěrou. Vidíme trendy jako výzvu, a jako prostředek jak zajistit rozvoj a dlouhodobý úspěch naší společnosti a našich zákazníků. Jsme otevření inovacím a snažíme se vyrábět bezprecedentní řešení pro budoucnost. Celoživotní vzdělávání je jedním ze základních principů našeho úspěchu a klíčem ke stabilitě a kontinuitě.

DŮVĚRA

Vytváříme důvěru pomoci přímého jednání plného respektu. Vedení v naší společnosti znamená, že jde příkladem a vytváří prostor aby mohl každý jedinec optimálně rozvíjet své dovednosti. Doporučujeme osobní zodpovědnost a týmového ducha. Kooperativní vztahy s našimi dodavateli jako je Unipack zvyšuje přidanou hodnotu a výhody pro zákazníka na základě vzájemné důvěry.

 

Kvalitativní standardy

CERTIFIKACE ISO 9001

Kontrola kvality se provádí systematicky od počátku výroby až po konečnou montáž stroje. Výsledkem je tak zajištěný vysoký standard i do budoucna. Dnes je Moska největším výrobcem úzkých páskovacích systémů na 5 mm pásku. Pro udržení tohoto vysokého standardu Mosca v roce 1995 zařídila vyjasnění norem ISO 9001 pro celou společnost. Tyto velmi přísné evropské normy pro zajištění kvality procesu podtrhují povět firmy Mosca jako rodinného podniku s velmi vysokými kvalitativními standardy.

AEO CERTIFIKACE

V srpnu 2011 , Mosca GmbH Waldbrunn (Německo) obdržela titul “ oprávněného hospodářského subjektu “ ( AEO ) . Tato certifikace je důležitá pro firmy, které se podílejí na přeshraničním obchodu se zbožím. Postavení oprávněného hospodářského subjektu naznačuje výjimečnou spolehlivost . Proto může společnost požadovat zvláštní výhody v rámci odbavení zboží za účelem zjednodušení mezinárodního dodavatelského řetězce od výrobce až ke konečnému spotřebiteli . Navíc ,mezinárodní schvalovací řízení zjednodušuje přístup na nové trhy .

Od 1. ledna 2008 mohou společnosti , které se nacházejí na evropském trhu a přispívají k obchodu přes hranice států mohou používat tuto certifikaci . Od Srpna 2011  má Mosca GmbH také titul “ AEO – custom – regulation – simplifications “ , která byla udělena podle hlavního celního úřadu v Karlsruhe . Cílem certifikace je zjednodušit mezinárodní dodavatelský řetězec od výrobce až ke konečnému spotřebiteli .

Firmy mohou získat status AEO, pokud splňují určitá kritéria . Důležité pro tento status jsou problémy,  jako je plynule funkční logistika a organizace, detailní znalost vlastních předpisů a zavedení zvláštních bezpečnostních opatření , aby se zabránilo přístupu k interním údajům a zboží nebo aby se zabránilo přístupu bez povolení .

S výjimkou Německa , je certifikace také používána společnostmi ve Švýcarsku, Norsku a Japonsku . Další jednání jsou vedena s velkými ekonomikami USA a Čínou .

 

HISTORIE

 • 1966 – Založení firmy Gerd Mosca GmbH v Hildenu
 • 1969 – Výstavba elektrárny Zwingenberg ( strojní výroba )
 • 1983 – Založení EAM – Mosca USA ( Hazleton Township , Pennsylvania )
 • 1983 – Výstavba elektrárny Waldbrunn ( správy a montáže )
 • 1989 – Zahájení výroby PP pásky ve Waldbrunnu
 • 1992 – Založení EAM – Mosca KANADA ( Whitby , Ontario )
 • 1993 – Zahájení výroby PET pásky ve Waldbrunnu
 • 1996 – Přemístění výroby strojů z Zwingenbergu do Waldbrunnu
 • 1996 – Akvizice společnosti RMO Systempack GmbH , Wesseling
 • 1996 – Výroba paletových páskovacích strojů v Zwingenbergu
 • 1997 – Založení Mosca v Asii ( Singapur )
 • 2000 – Založení společnosti Mosca DIRECT ve Velké Británii ( Cotgrave , Nottingham )
 • 2001 – Otevření nového firemního sídla v Waldbrunnu
 • 2002 – Založení Mosca DIRECT Španělsko ( Barcelona )
 • 2002 – Založení Mosca Malajsie ( Johor Bahru )
 • 2002 – Změna názvu a právní struktury Maschinenfabrik Gerd Mosca AG
 • 2003 – Založení EAM – Mosca de México ( Monterrey )
 • 2003 – Založení Mosca Austrálie ( Brisbane )
 • 2003 – Založení pobočky v Indonésii ( Jakarta )
 • 2005 – Založení reprezentativní kanceláře v Číně ( Šanghaj )
 • 2005 – Založení Mosca DIRECT FINSKO ( Vantaa )
 • 2005 – Rozšíření továrny Waldbrunn / zavírání továrny Zwingenberg
 • 2006 – Pořízení zásob Mosca Elektronik und Antriebstechnik GmbH
 • 2008 – Nový výrobní závod založen v Muckental / přemístění výroby pásky
 • 2008 – Založení Mosca DIRECT Polsko ( Varšava )
 • 2009 – Založení MASCHINENFABRIK GERD Mosca SDN BHD , Malajsie
 • 2011 – Založení Mosca DIRECT Šanghaj ( Čína )
 • 2013 – Založení Mosca Asie pobočce v Thajsku
 • 2013 – Založení druhého výrobního závodu v Malajsii ( Johor Bahru )
 • 2014 – Změna názvu a právní struktury Mosca GmbH